Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
 
Jan Paweł II

Krótka Historia powstania Szkolnego Klubu Wolontariatu

    Wrzesień 2014 roku, grupa energicznych zapaleńców postanowiła utworzyć Szkolne Koło Wolontariatu pod czujnym okiem pani Agnieszki Figarskiej. Chętnych było na tyle, że utworzono dosyć liczną grupę 23 osób, których łączy jeden wspólny cel- pomaganie innym. 

Cele i założenia powstania Szklonego Klubu Wolontariatu

    Wolontariat w placówce jest propozycją zajęć skierowaną do wychowanków Ośrodka, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom. 

Celem głównym zajęć jest krzewienie i promocja idei wolontariatu w MOS " Pałacyk" poprzez aktywizację wychowanków do pomocy innym. 

Cele szczegółowe i założenia:

 • Zapoznanie wychowanków z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych;
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności;
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem;
 • Zawieranie wartościowych przyjaźni;
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi;
 • Rozwijanie zainteresowań.

Działania będą koordynowane przez wychowawczynię: panią Agnieszkę Figarską, założycielkę SKW. Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail koordynatora: simon.f@interia.pl