Ma­raton wolontariuszy wokół zalewu na Borkach

W dniu 26.10.2014 ( NIEDZIELA) wspólnie z koordynatorem wolontariatu, panią Agnieszką Figarską wolontariusze z MOS uczestniczyli w Maratonie nad zalewem Borki.

Była to wspaniała akcja upowszechniająca najprostszą formę ruchu, jakim jest bieg. Maraton b także okazją do promowania tegorocznej 14 edycji  Szlachetna Paczka.

Or­ga­ni­za­torem IX Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu było Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom ", przy współ­pracy UKS-​u Technik, oraz MOSiR-​u. Oprócz rzeszy bie­gaczy, było dużo mu­zyki na żywo i nie­za­wodni kibice.