Nowe elementy wychowawcze. Wyjazd do Aresztu Śledczego w Radomiu

Jak wiecie każdy medal ma dwie strony, kij dwa końce, a wolontariat w MOS- e ……….wiele twarzy. Dlatego też w ramach profilaktyki dnia 24 października grupa wychowanków: M. Krajewski, A. Kotas, T. Bagiński, oraz D. Materna i B. Klawon miała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Aresztu Śledczego w Radomiu. Organizatorką wyjazdu była koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu,wychowawczyni Agnieszka Figarska. Młodzież miała możliwość obejrzeć film edukacyjny, sale więzienne, spacerniak i radiowęzeł. Duże wrażenie wywarło na wychowankach spotkanie z osadzonym, który podzielił się swoją historią, udzielił rad i przestróg,  opowiedział jak wygląda codzienność po drugiej stronie krat, jak wpływa izolacja więzienna na człowieka, a także jak zmieniło się jego  nastawienie do świata. Wprowadzanie do programu wychowawczego nowych elementów edukacji, ma szansę działać prewencyjnie.