AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Akcja "Sprzątania Świata" jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem w kalendarzu działań Naszego Ośrodka.

Młodzież  wspólnie z wychowawcami spędziła ten dzień, poświęcając wolny czas na czyszczenie terenu wokół Ośrodka, okolicznych dróg i pobliskiego lasku. Wychowankom zapewniono worki i rękawice. Efektem wspólnych wysiłków było zebranie kilkunastu worków śmieci. Po zakończeniu sprzątania wychowawcy zadbali o poczęstunek przy grillu. Każdy uczestnik mógł upiec sobie kiełbaskę nad ogniskiem. Wychowawcy, angażując młodzież w tego rodzaju akcje, starają się wpłynąć na zmianę  świadomości ekologicznej i nawyków wśród podopiecznych.