ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu odbyło się 1 września o godz. 9.00.

Dyrektor Ośrodka, Pani Danuta Bień - Soból, powitała po wakacyjnej przerwie zebranych wychowanków oraz pracowników Ośrodka. Wychowankom życzyła samych sukcesów, dobrych ocen, a nauczycielom i wychowawcom cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach.