Projekt „STOP AGRESJI W SZKOLE”

      Jednym z najbardziej widocznych zjawisk dokonujących się wśród dzieci i młodzieży w ostatnich latach jest wzrost zachowań agresywnych.

         Z uwagi na wymiar i natężenie tego zjawiska uczniowie klasy II B w dniu 17 maja 2018r. postanowili przedstawić projekt, którego celem jest zminimalizowanie przyczyn agresji i przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia w alternatywny sposób.
       Ma on pokazać uczniom niebezpieczeństwa wynikające z zachowań agresywnych, ukazać im jak zapobiegać wszelkim przejawom agresji i właściwie na nie reagować.