ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Przyszedł w końcu długo wyczekiwany przez uczniów moment zakończenia roku szkolnego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani dyrektor Danuta Bień -Soból. W krótkich słowach podsumowała mijający rok szkolny.

Zgodnie z tradycją po przemówieniach wręczano nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w różnych konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych, czy też udział w imprezach artystycznych, a także za czytelnictwo.

Ostatni dzwonek, ostatnie pożegnania i … czas na wakacje!  Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.