DRUGI SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…”

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbył się II Szkolny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Spotkaliśmy się, aby pieśnią, radośnie czcić Polskę i Niepodległość. W słowach i nutach  pieśni patriotycznych zaklęta jest opowieść o Ojczyźnie. O sile pieśni pamiętali nasi przodkowie. Polska pieśń patriotyczna zawsze dodawała sił otuchy i nadziei. Śpiewając ożywiamy pamięć naszych bohaterów. Śpiewając opowiadamy historie o partyzanckich marszach i o żołnierzach biegnących do ataku przy wybuchach pocisków. Śpiewając dzielimy radości i smutki tych wszystkich, których łączyła i łączy Polska. Podtrzymujmy tę tradycję.