WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników w Gimnazjum w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017 w klasach I-III

lp.

przedmiot

tytuł podręcznika

autor

wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

 

„Świat w słowach i obrazach”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego - dla klasy I, II i III

 

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego - dla klasy I, II i III

 

 

Witold Bobiński

 

 

 

Zofia Czarniecka-Rodzik

 

WSiP

 

 

 

 

 

 

2.

 

Język angielski

 

English Explorer  New – podręcznik do języka angielskiego, kl.I

 

English Explorer  New – podręcznik do języka angielskiego, kl.II

 

 

English in Mind 2 wyd. egzaminacyjne – podręcznik dla klasy trzeciej

 

 

Helen Stephensen

 

 

Herbert Puchta

Lewis Peter Jones

Jeff Stanks

 

Nowa Era

 

 

 

Cambridge

 

3.

 

Język niemiecki

 

 

 

 

 

Das ist Deutsch! Kompakt cz. 1 + zeszyt ćwiczeń

Das ist Deutsch! Kompakt  cz. 2 + zeszyt ćwiczeń

Das ist Deutsch! Kompakt cz. 3 + zeszyt ćwiczeń

 

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

 

Nowa Era

 

4.

 

 

Matematyka

 

Matematyka wokół nas kl. I

 

Matematyka wokół nas kl. II

 

Matematyka wokół nas kl. III

 

 

Ewa Dunvjak

Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Maria Wójcicka

 

WSiP

 

5.

 

Fizyka

 

 Świat fizyki kl.I

 

 Świat fizyki kl.II

 

 Świat fizyki kl.III

 

Podręcznik dla gimnazjum cz. I-III

Barbara

Saganowska

 

Zawkor

 

6.

 

Chemia

 

Chemia Nowej Ery kl.I

Chemia Nowej Ery kl.II

Chemia Nowej Ery kl.III

 

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

Nowa Era

 

7.

 

Geografia

Bliżej geografii  - kl. I

 

Bliżej geografii  - kl. II

 

Odkrywamy świat – kl.III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Więckowski

 

WSiP

 

8.

 

Biologia

 

Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. I

 

Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz. II

 

 

 

Świat biologii. Podręcznik dla gimnazjum. Cz.III

Małgorzata Kłyś

Joanna Stawarz

 

 

Małgorzata Kłyś

Joanna Stawarz

Wiesława Gołda

Jadwiga Wardas

 

 

Małgorzata Kłyś

Andrzej Kornaś

Marcin Ryszkiewicz

 

Nowa Era

 

9.

 

Historia

 

Śladami przeszłości klasa I

Śladami przeszłości klasa II

Śladami przeszłości klasa III

 

Red. St. Roszak

Stanisław Roszak

Stanisław Roszak

 

Nowa Era

 

10.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie część 1 kl.II

 

Wiedza o społeczeństwie część 2 Kl. III

 

E. Dobrzycka

K. Makara

E. Dobrzycka

K. Makara

 

Operon

 

12.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa kl. III

 

Jarosław Słoma

Grzegorz Zając

 

Nowa Era

 

14.

 

Plastyka

 

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum

 

Katarzyna Czernicka

 

Operon

 

15.

 

 

Muzyka

 

Gra muzyka. Podręcznik dla gimnazjum

 

Jan Oleszkowicz

 

Nowa Era

 

17.

 

Zajęcia techniczne

 

Zajęcia techniczne

 

Urszula Białka

 

Operon

 

18.

 

Informatyka

 

Informatyka. Podręcznik do gimnazjum

 

Marek Kołodziej

 

Operon

 

19.

 

Religia

Spotka nie Słowem – kl. I

Aby nie ustać w drodze – kl. II

Żyć w miłości Boga – kl. III

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu