ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Nasz Ośrodek włączył się w ogólnopolską akcję – Świąteczna Zbiórka Żywności.

W dniach 4, 5 i 6 grudnia 2015 roku pod patronatem Banku Żywności odbyła się kolejna zbiórka żywności, do której zgłosili się  wolontariusze z naszego Ośrodka.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości żywności, która następnie zostaje przekazana osobom potrzebującym. Dodatkowym elementem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce.

Warto podkreślić, że przygotowane przez naszych wolontariuszy pojemniki bardzo szybko zapełniały się żywnością.

Dziękujemy za umożliwienie oraz pomoc w przeprowadzenie Świątecznej Zbiórki  w sklepie Lewiatan w Radomiu.