DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom.

Za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za zaangażowanie w pracy i działania na rzecz rozwoju szkoły i ośrodka. Niech edukacja i efekty wychowawcze będą zawsze źródłem przyjemności, a nigdy przyczyną przykrości. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  życzę wytrwałości w codziennej pracy, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech Państwa wiedza, pasja spotykają się z uznaniem i szacunkiem wychowanków, niech będą dla nich inspiracją do własnego rozwoju i poszukiwań.

Życzę Państwu wielu osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.                        

Danuta Bień – Soból

dyrektor MOS „Pałacyk”