WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr  5/06/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Specjalnego

w Radomiu z dnia 10.06.2015r. ws. szkolnego zestawu nauczania i podręczników.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników

     w Gimnazjum Specjalnym w Radomiu

w roku szkolnym 2015/2016

w klasach I-III

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydaw-

nictwo

Numer

dopuszczenia

Program nauczania

/tytuł i autor/

Numer

 w zestawie

1.

 

 

 

Język polski

 

,,Świat w słowach i obrazach II”

Podręcznik do kształcenia literackiego

i kulturowego – dla klas I-III

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego – dla klas I-III

 

 

Witold Bobiński

 

 

Zofia Czarnecka-

Rodzik

 

 

WSiP

   26/I/2009

26/II/2009

  26/III/2009

 

164/1/2009

164/2/2009

164/3/2009

 

,,Świat w słowach i obrazach II”

Program nauczania języka polskiego w kl. I-III gimnazjum

Magdalena Bobińska

 

 

 

1/2015

2.

 

 

Język angielski

 

English in Mind starter- klasa I

English in Mind 1-klasa II

English in Mind 2 wyd.  egzaminacyjne-

klasaIII

 

Herbert Puchta

Lewis Peter Jones

Jeff Stanks

 

 

Cam-

bridge

 

155/1/2009

155/2/2009

155/3/2009

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego

( klas I-III )

Magdalena Nadolska

Beata Tomaszewska

 

 

2/2015

3.

 

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt cz.1 z zeszytem ćwiczeń

Das ist Deutsch! Kompakt cz.2 z zeszytem ćwiczeń

Das ist Deutsch! Kompakt cz.3 z zeszytem ćwiczeń

 

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

 

Nowa Era

22/1/2009

22/2/2009

22/3/2010

Das ist Deutsch! Kompakt. Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum. Kurs podstawowy

Anna Jaroszyńska

 

3/2015

4.

 

 Matematyka

 

Matematyka wokół nas

Ewa Dunvjak

Ewa Kokiernak-

Jurkiewicz

Maria Wójcicka

 

WSiP

62/1/2009

62/2/2009

62/3/2010

Matematyka wokół nas

Program nauczania matematyki

w klasach I-III gimnazjum

Anna Drążek

 

4/2015

5.

 

Fizyka

 

Świat fizyki –cz. I-III

 

 

Barbara Saganowska

 

Zawkor

11/1/2010

11/2/2010

11/3/2010

 

Świat fizyki- program nauczania

w gimnazjum

B. Saganowska

 

5/2015

6.

 

 

Chemia

 

 

                     Chemia Nowej Ery

 

Jan Kulawik

Teresa Kulawik

Maria Litwin

 

 

Nowa Era

 

49/1/2009

49/2/2009

49/3/2009

 

   Program nauczania chemii

 w gimnazjum

Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

 

 

6/2015

7.

 

Geografia

Bliżej geografii kl.1

 

Odkrywamy świat cz.2

Odkrywamy świat cz.3

 

Agnieszka Lechowicz…

Marek Więcławek Marek Więcławek

 

WSiP

 

116/2/2010

116/3/2010

Program nauczania geografii

w gimnazjum:

klasa I-Bliżej geografii

A.M. Lechowicz

klasa II,III-Odkrywamy świat

M. Więckowski, K. Zieliński

 

7/2015

8.

 

 

 

 

 

Biologia

 

 

Świat biologii –cz. I

 

 

Świat biologii -cz. II

 

 

 

 

Świat biologii –cz. III

 

Małgorzata Kłyś

Joanna Stawarz

 

Małgorzata Kłyś

Joanna Stawarz

Wiesława Gołda

Jadwiga Wargas

 

Małgorzata Kłyś

Andrzej Kornaś

Marcin Ryszkiewicz

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

92/1/2009

 

 

92/2/2010

 

 

 

 

92/3/2011

 

 

 

Świat biologii

Program nauczania biologii w gimnazjum

Małgorzata Liśkiewicz

 

 

 

 

 

8/2015

9.

 

 

Historia

 

 

W kalejdoskopie dziejów. Starożytność.

Średniowiecze – kl. I

 

Śladami przeszłości - kl. II

Śladami przeszłości – kl. III

 

R. Kulesza

 S. Ciara

 

S. Roszak

 S. Roszak

 

 

JUKA

 

 

160/1/2009

 

60/2/2010

60/3/2011

 

Śladami przeszłości. Program nauczania ogólnego historii

 w klasach I-III gimnazjum

T. Maćkowski, T. Kowalewska

 

 

 

9/2015

 

10.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Wiedza o społeczeństwie cz. I

 Wiedza o społeczeństwie cz. II

 

E. Dobrzycka

K. Makara

 

Operon

 

96/1/2009

96/2/2010

Program wiedzy o społeczeństwie

w gimnazjum

Elżbieta Dobrzycka

Krzysztof Makara

 

10/2015

11.

Wychowanie

 do życia

w rodzinie

 

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I-III

 

 

Teresa Król

 

Rubikon

 

205/2011/Z1

Wychowanie do życia w rodzinie.

Program dla klas I-III

Teresa Król, Krystyna Maśnik,

 Grażyna Węglarczyk

 

11/2015

12.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Jarosław Słoma

Grzegorz Zając

 

 

Nowa Era

 

17/2009

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

 

 

12/2015

13.

 

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego – Stanisław Żołyński

 

 

14.

 

Plastyka

 

Plastyka. Podręcznik do gimnazjum

 

 

Katarzyna Czernicka

 

Operon

 

47/2009

 

Plastyka- gimnazjum

Lila Wyszkowska

 

 

14/2015

15.

 

Muzyka

 

Gra muzyka klasa druga

 

Jan Oleszkowicz

 

Nowa Era

 

20/2009

Gra muzyka-program nauczania muzyki w gimnazjum

Jan Oleszkowicz

 

15/2015

16.

Zajęcia artystyczne

 

Program autorski-Anna Domagała

 

Anna Domagała

 

 

 

Program autorski-Anna Domagała

 

 

16/2015

17.

 

Zajęcia techniczne

 

 

 

Zajęcia techniczne

 

 

Urszula Białka

 

 

Operon

 

 

199/2009

 

Program nauczania zajęć technicznych

Urszula Białka

 

 

 

17/2015

18.

 

Informatyka

 

Informatyka. Podręcznik do gimnazjum

 

 

Marek Kołodziej

 

Operon

 

91/1/2009

Informatyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Marek Kołodziej

 

18/2015

19.

 

 

Religia

 

Spotkanie ze Słowem - kl. I

Aby nie ustać w drodze – kl. II

Żyć w miłości Boga – kl. III

 

 

 

 

 

AVE

 

 

 

Spotkanie ze Słowem

 

 

19/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...