ŚWIADOMIE PLANUJEMY SWOJĄ KARIERĘ

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii współpracował z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Radomiu, w zakresie badań predyspozycji zawodowych uczniów.

Chętni uczniowie  korzystali z indywidualnych spotkań dotyczących doradztwa zawodowego z doradcami zawodowymi w naszej szkole. Zapoznawali się również z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w Radomiu.

W  dniach 27-30 kwietnia  uczniowie klas III uczestniczyli w "Tygodniu na rzecz kariery” w Muzeum Wsi Radomskie dedykowany gimnazjalistom Radomskich szkół. Temu wydarzeniu przyświecało hasło : „ Zaplanuj swoją przyszłość świadomie. Nie pozwól, aby przypadek albo ktoś inny zaplanował ją za Ciebie”

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, a także Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i Business Centre Club Loża Radomska

Wychowankowie uczestniczyli Dniach Otwartych, takich szkół, jak: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala, Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich.

Poznali zawód cukiernika, policjanta, budowlańca. Aby poznać rynek pracy chętni wychowankowie odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy.

Różnorodność zajęć pozalekcyjnych (np.: zajęcia wokalne, teatralne ) umożliwiła młodzieży zdobycie takich umiejętności, jak kreatywność, pewność siebie, pracy w zespole, które są niezbędne w podejmowaniu działań zawodowych.

PS. Dziękujemy redakcji Radia Plus Radom za udostępnienie zdjęć.